baner

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Preventívne prehliadky sú pre všetky ročníky detí POVINNÉ (aj s očkovaním)!!! Očkujeme povinné aj nepovinné očkovania. Všetci pozvaní prichádzajú na vopred dohodnutý presný termín a čas. 
PLATIA TERMÍNY, KTORÉ SÚ VOPRED TELEFONICKY ALEBO MAILOM DOHODNUTÉ.


V prípade nariadenej karantény,  alebo prebiehajúceho ochorenia ak na preventívnu prehliadku nemôžete prísť - prosím informujte nás o tomto stave pri pozývaní na prehliadku!!! 

Po dohode s rodičmi realizujeme aj prvé vyšetrenie novorodenca. 

Ak sa rodič napriek pozvaniu rozhodne na preventívnu prehliadku v určenom termíne neprísť, alebo nemôže prísť, bude realizovaná až nasledovná preventívna prehliadka určená zákonom. Výnimkou sú povinné očkovania - tieto sa budú realizovať na základe dohody s klientom v náhradných termínoch.  

O každej zmene v organizácii preventívnej starostlivosti o našich pacientov Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke. Náhradné termíny zrušených preventívnych prehliadok budeme komunikovať individuálne s každým klientom.
poistovnve