baner

Prevencia a PMV

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVIN

Vyberte dotazník zodpovedajúci veku v čase najbližšej poradne (aj číslo dotazníka zodpovedá poradiu nasledovnej poradne), dotazník si vytlačte a vyplnte odpovede (políčka) na všetky otázky. Spočítajte body.  Pri vypĺňaní dotazníka postupujte podľa návodu v dotazníku. Vyplnený dotazník prineste do ambulancie na najbližšiu poradňu.

2. návšteva_S-PMV2_do veku 4 týždňov​
3. návšteva_S-PMV3_vo veku 5-7 týždňov
4. návšteva_S-PMV4_vo veku 8-10 týždňov
5. návšteva_S-PMV5_vo veku 3-4 mesiace
6. návšteva_S-PMV6_vo veku 5-6 mesiacov
7. návšteva_S-PMV7_vo veku 7-8 mesiacov
8. návšteva_S-PMV8_vo veku 9-10 mesiacov
9. návšteva_S-PMV9_vo veku 11-12 mesiacov
10. návšteva_S-PMV10_vo veku 15-18 mesiacov
11. návšteva_S-PMV11_vo veku 3 rokov

Pri preventívnych prehliadkach sledujeme zdravý vývoj dieťaťa, posudzujeme úroveň vývoja psychomotoriky, robíme preventívne laboratórne vyšetrenia a realizujeme očkovanie podľa platnej očkovacej schémy pre SR (viď. očkovací kalendár).

Návštevy detskej poradne sa realizujú na základe objednávania na vyšetrenie, aby sa počas čakania na vyšetrenie stretávalo čo najmenej pozvaných detí. Dôkladne vysvetlíme starostlivosť o novorodenca, kojenie, výživu a očkovanie.

Preventívne prehliadky a vyšetrenia väčších detí sa realizujú na základe pozvania. Poradíme pri problémoch školských, sexuálnych, drogových, partnerských i rodičovských.

V rámci programu kardiovaskulárnej prevencie, pozývame 11 a 17 ročných adolescentov na preventívne odbery laboratórneho materiálu. V 11. roku sa kontroluje hladina cholesterolu, sedimentácia a moč chemicky, v 17. roku hladina cukru a cholesterolu, triglyceridy, kreatinín, krvný obraz a sedimentácia, moč chemicky, a tým posúdenie celkového zdravotného stavu.
 

Poradne a preventívne prehliadky

Počas prvých 18 mesiacov života dojčatá absolvujú 10 prehliadok v nasledujúcich intervaloch:

1.Poradňa: vyšetrenie novorodenca
Prvé vyšetrenie novorodenca robíme podľa priania rodičov buď v ambulancii alebo v domácom prostredí. Kontroluje sa celkový zdravotný stav bábätka, so zameraním najmä na pupočník, stav výživy, prípadnú žltačku. Predpisujú sa vitamíny K a D ako prevencia rachitídy a krvácavej choroby novorodenca.

Vitamín D /Vigantol/ sa užíva 2kvapky denne do lyžičky s mliekom /odstriekané materské alebo umelé/. Užíva sa do 1 roku.

Vitamín K sa užíva len pri plnom dojčení podľa odporúčanej schémy, takisto do lyžičky s mliekom. V umelej výžive sa vitamín K nachádza, preto nie je nutné jeho dopĺňanie.
Obidva vitamíny sa musia podávať s mliekom, nakoľko sú rozpustné v tukoch.

2.Poradňa: 2.-5.týždeň
Kontroluje sa hmotnosť, dĺžka a obvod hlavičky, hrudníka, ramienka, hodnotí sa stav  výživy, prípadne pretrvávajúca žltačka. V  prípade potreby, najmä v prvých týždňoch života bábätka sa môže kedykoľvek v rámci poradne premerať hmotnosť, či je výživa dostatočná.

3.Poradňa: 5.-7. týždeň
Kontroluje sa hmotnosť, obvod hlavičky a dĺžka. Zhodnotí sa psychomotorický vývin.

4.Poradňa: 8.-10. týždeň
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu.

5.Poradňa: 3.-4. mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu.

6.Poradňa: 5.-6.mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu. Mamičky sa poučia o zavádzaní novej stravy do jedálnička dieťaťa.

7.Poradňa: 7.-8.mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu. Vysvetlia sa ďalšie doplnky stravy.

8.Poradňa: 9.-10.mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu.

9.Poradňa: 11.-12.mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu.

10.Poradňa 15.-18.mesiac
Kontrola prospievania, prírastku hmotnosti, dĺžky a obvodu hlavičky, zhodnotenie psychomotorického vývinu.

Do poradne objednávame bábätká na presný čas. V poradni máte priestor na to,  aby ste sa pýtali na čokoľvek, čo Vás v súvislosti s vývojom bábätka zaujíma. Ak Vás otázky nenapadnú v ambulancii, zapíšte si ich a môžete sa pýtať počas ďalšej poradne.

Preventívne prehliadky sú od 3. roku /vrátane/ približne v  dvojročných intervaloch.
poistovnve