baner

Služby

Vážení rodičia, vzhľadom na to, že platby zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť pokrývajú len čiastočné náklady spojené s prevádzkovaním neštátneho zdravotníckeho zariadenia, na zabezpečenie starostlivosti o pacientov, sú niektoré služby poskytované v ambulancii považované za NADŠTANDARDNÉ a nie je možné ich poskytovať bez finančnej spoluúčasti pacientov, respektíve ich zákonných zástupcov. Táto skutočnosť je zohľadnená v ďalej uvedených podmienkach.

Služby poskytované bez finančnej spoluúčasti pacientov:
 
  • Vyšetrenie a odber materiálu v rámci ordinačných hodín.
  • Sprostredkovanie výsledkov, rád, potvrdení počas ambulantných hodín.
  • Poradňa pre deti do troch rokov po predchádzajúcom objedaní sa.
  • Preventívne vyšetrenia starších detí podľa platných zákonov po predchádzajúcom objednaní sa, predvolaní alebo telefonickom predvolaní.
  • Preventívne vyšetrenie zahrňuje aj povinné očkovanie podľa platnej očkovacej schémy.
  • Telefonická rada, konzultácia u detí do jedného roka, hlavne v súvislosti s dojčením.

Služby poskytované za finančnej spoluúčasti pacientov alebo ich zákonných zástupcov:
 
  • Potvrdenie do zamestnania pre rodiča.

Informácie

Informácie týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa a laboratórnych výsledkov podávame počas posledných 30. minút ambulancie.
 
Prihlásenie dieťaťa do evidencie ambulancie:
 
1. Prihlásenie novorodenca:
Na možnosť prihlásenia do ambulancie je vhodné sa informovať už pred pôrodom Vášho dieťatka osobne, alebo telefonicky. V pôrodnici treba nahlásiť meno pediatra, ktorého ste si vybrali. Po prepustení z pôrodnice sa treba telefonicky ohlásiť v  ambulancii a dohodnúť si prvú návštevu bábätka. Prvú návštevu bábätka je možné po dohode urobiť aj v domácom prostredí.

2. Prihlásenie staršieho dieťaťa:
Na zaradenie dieťaťa do evidencie je potrebné vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára. Na toto budeme od Vás potrebovať údaje dieťaťa a meno lekára/zdravotníckeho zariadenia, kde bolo dieťa zaevidované. Zdravotnú dokumentáciu doručí predchádzajúci lekár poštou priamo do našej ambulancie. Rovnaký postup platí aj opačne-zdravotná dokumentácia sa zasiela pri zmene lekára iba na vyžiadanie, nedáva sa do rúk pacientom.

Pohotovosť

V  prípade akútnych ťažkostí je dostupná 24-hodinová lekárska služba prvej pomoci na Oddelení urgentného príjmu v  Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.

Detské odborné ambulancie

V prípade potreby odosielame deti na odborné vyšetrenia do najbližších dostupných odborných ambulancií. Nachádzajú sa: v Dúbravke imunologická a očná ambulancia, rehabilitácia – centrum Harmony), v  poliklinike Karlova Ves,  v poliklinike Mlynská dolina a v DFNsP. Na vyšetrenie v odbornej ambulancii je potrebný výmenný lístok, s výnimkou psychiatrickej, gynekologickej, stomatologickej a chirurgickej (v prípade úrazov) ambulancie.

Prosíme pacientov o rešpektovanie ordinačných hodín a o príchod najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín /netýka sa akútne vzniknutých stavov/, nakoľko po ukončení ordinačných hodín je čas vyhradený pre objednaných pacientov a čakacia doba sa týmto môže predĺžiť.

Poradne sú určené len pre zdravé deti/dojčatá a len po objednaní, v tomto čase nemôžeme z dôvodu zachovania neinfekčnosti prostredia ošetrovať choré deti. Do poradne sa objednáva na presný čas, v prípade choroby prosíme preobjednať termín poradne, takisto aj v prípade, že sa v objednanom termíne nemôžete dostaviť na vyšetrenie, môžete sa telefonicky preobjednať.

Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku na príplatok k príspevku na narodené dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.
poistovnve